Skyriuje veikia

LSDJS- Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

Prienų skyriaus pirmininkė Miglė Kulbušauskaitė, tel. 8-646-59080, migle.kulbusauskaite@gmail.com

LSDMS- Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

Prienų skyriaus  pirmininkė Danutė Mozūrienė Tel. 8-605-07659, danuciukas.mozrien69@gmail.com

LSDP Prienų skyriaus Senjorų klubas

Prezidentas Antanas Bagdzevičius. Tel. 8-652-25998