Skyriuje veikia

LSDJS- Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

Prienų skyriaus pirmininkas  Mindaugas Rukas, tel. 8-610-30810 mindaugas.rukas@gmail.com

LSDMS- Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

Prienų skyriaus  pirmininkė Danutė Mozūrienė Tel. 8-605-07659, danuciukas.mozrien69@gmail.com

LSDP Prienų skyriaus Senjorų klubas

Prezidentas Antanas Bagdzevičius. Tel. 8-652-25998