Sekretoriatas

Atsakingoji sekretorė Edita Jakimavičiūtė. Tel. 8-602-02402.

El. p. lsdp.prienai@gmail.com

 

Iždininkas – Andrius Kamarauskas. Tel. 8-618-77615.

El. p. andrius.kamarausk@gmail.com

 

Būstinės adresas

Kauno g. 2, Prienai

El. paštas lsdp.prienai@gmail.com