Pirmininkas ir jo pavaduotojai

LSDP Prienų skyriaus pirmininkas

Alvydas Vaicekauskas
Tel. 8-687-93963

Pirmininko pavaduotojai

Algis Aliukevičius

Aleksas Banišauskas

  Jūratė Zailskienė