Nario mokestis

Nario mokesčio mokėjimo internetu rekvizitai:

Gavėjo pavadinimas LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
Gavėjo sąskaita LT867300010094077062
Mokėjimo paskirtis Vardas Pavardė nario mokestis už 2017 m. II pusmetis (čia galima kaip patinka – už mėnesį, ketvirtį, metus ir t.t.)

 

Primename, kad LSDP narys moka 1 proc. nuo savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, pateikia prašymą skyriaus tarybai.  Jai pritarus, moka ne mažesnį kaip 0,30 Eur mokestį per mėnesį.  Taigi, nario mokesčio dydis yra:

  • 1 proc. nuo savo pajamų, atskaičius mokesčius,

arba

  • 1 Eur kiekvieną mėnesį (12 Eur per metus), jeigu narys yra pensininkas, negaunantis kitų pajamų, išskyrus pensiją,

arba

  • 0,30 Eur kiekvieną mėnesį (3,60 Eur per metus), jeigu skyriaus taryba yra pritarus Jūsų prašymui dėl nario mokesčio sumažinimo.