LSDP respublikinės tarybos nariai

Alvydas Vaicekauskas
Jūratė Zailskienė
Aleksas Banišauskas