LSDP respublikinės tarybos nariai

Alvydas Vaicekauskas
Andrius Palionis
Jūratė Zailskienė
Aleksas Banišauskas